Info za uporabnike

Priključevanje stanovalcev VEČSTANOVANJSKIH STAVB V NASELJU SEŽANA, na  odprto širokopasovno omrežje - OŠO

Radi vas bi obvestili, da smo začeli z gradnjo optičnih priključkov do večstanovanjskih stavb v mestu Sežana. Za izgradnjo optične infrastrukture do večstanovanjskih stavb in/ali v skupnih prostorih teh stavb, je potrebno soglasje vsaj 50% etažnih lastnikov, glede na lastniški delež v stavbi.
 

Koraki do izgradnje optične infrastrukture so sledeči:

  1. Upravljavec ali predstavnik večstanovanjske stavbe seznani stanovalce z možnostjo izgradnje. V kolikor so ti zainteresirani za izgradnjo ta obvesti predstavnika podjetja Vahta d.o.o., kateri si ogleda objekt,  oceni strošek izgradnje in izda ponudbo za izvedbo skupne infrastrukture. Upravljavec    ali predstavnik stavbe lahko pridobi alternativne ponudbe drugih ponudnikov, ki so omenjeno skupno infrastrukturo pripravljeni izvesti pod tehničnim nadzorom podjetja Vahta d.o.o.
  2. Upravljavec seznani stanovalce s ponudbo - stroškom izgradnje skupnega voda, kateri se običajno financira iz  rezervnega sklada in ostane trajna skupna last stanovalcev.  Potrebno je zbrati soglasja lastnikov glede  na lastniške deleže;
  3. Zgradi se  skupni vod (Vahta ali drugi izvajalec)  po večstanovanjski stavbi. Šele za tem je mogoča izvedba uporabniškega priključka za posamezno stanovanjsko enoto. Strošek uporabniškega priključka nosi vsako stanovanje zase. Običajno stroške posameznega uporabniškega  priključka, nosi izbrani ponudnik storitev (Amis d.o.o , Telekom d.d ali    T-2 d.o.o. ), kot popust v sklopu uporabniškega pakete.    
  4. Infrastrukturni del omrežja upravlja Vahta d.o.o in sicer na način, da  storitve omrežja ponuja vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji. Uporabnik ima tako možnost, da izbere  ali zamenja ponudnika storitev, če z njim ni zadovoljen.

Trenutno so naše aktivnosti osredotočene na področje ulice I. Tankovske Brigade, Ivana Turšiča in Kidričeve ulice. Naprošamo vas, da nas obvestite, če obstajajo jasno izražene želje stanovalcev v drugih stanovanjskih blokih, saj bomo prihodnjo dinamiko gradnje, regulirali na osnovi le-teh.

Vahta d.o.o. Januar 2015

 

OBVESTILA ZA KONČNE UPORABNIKE

Spoštovani občani,

Ker se naše ekipe, ki so gradile optično omrežje, počasi umikajo iz terena in je glavni del omrežja že zaključen, vas obveščamo, da bomo predvidoma s 1.1.2015 prenesli na redni režim izgradnjo novih uporabniških priključkov.

Zato vabimo vse, ki ste zainteresirani za priključitev na odprto širokopasovno omrežje, da podpišete še obstoječo pogodbo za izgradnjo optičnega priključka. Po 1.1.2015 bo uporabnik ob naročilu priključka moral sam nositi stroške izgradnje, od najbližje razcepne priključne točke do svoje stavbe. Za te potrebe bomo na naši spletni strani v kratkem objavili novo verzijo dokumentacije.

Vahta d.o.o., November 2014

 

Dogovor o izvedbi optičnega širokopasovnega priključka in soglasje

Spoštovani občani

Ker smo prejeli več klicev z željo po optičnem priključku, tudi na naši spletni strani objavljamo osnutek Pogodbe o o izvedbi optičnega uporabniškega priključka in osnutek soglasja za izvedbo priključka.

Občane naprošamo, da v primerih, ko niso uspeli vzpostaviti kontakta z ekipo, ki v njihovi vasi izvaja optične razvode, da oba dokumenta na spodnjih povezavah izpolnejo v za to predvidenih poljih, in pošljejo dva izvoda  pogodbe in en izod soglasja  podpisane  na naš naslov. En izvod še iz naše strani  podpisane pogodbo vam bomo vrnili.

Vahta d.o.o.

November 2012

Povezave na soglasje za optični razvod-1.pdf   in Pogodba VAHTA-koncni uporabnik Sive lise V6.pdf (tekoča verzija)

 

Obvestilo o določilu Pogodbe o izvedbi optičnega uporabniškega priključka

Spoštovani občani

S strani Tržnega inšpektorata smo bili opozorjeni, da (citiramo navedbe Inšpektorata):

"V sled navedenega vas opozarjamo, da v pogodbenih določilih ne sme biti prisotna kakršna koli definicija, ki bi imela namen pogodbene kazni."

in nadalje:

"Ne oporekamo vašim navedbam, da gre za neizpolnitev pogodbe, ker v skladu z vašimi pojasnili, je lahko razumeti, da gre dejansko za ta institut, vendar pa ni na primeren način okvalificiran v sami pogodbi. Morda bi bilo bolj primerno, če bi v pogodbi enostavno navedli, da se bo v primeru kršitev pogodbenih določil oziroma v primeru nastanka škode vašemu podjetju, zadeva reševala pred pristojnim sodiščem.

Dodatno vas tudi pozivamo, da strankam, katere so z vašim podjetjem že sklenile pogodbo in slednja vsebuje določilo o pogodbeni kazni, sporočite, da je ta del pogodbe ničen in se glede na določila Zakona o varstvu potrošnikov ne sme upoštevati."

Zaradi omenjenega priporočila Tržnega inšpektorata objavljamo popravljeno Pogodbo o izvedbi uporabniškega priključka, ki jo najdete na zgornji povezavi.

Lep pozdrav

Vahta d.o.o., April 2013

 

Naročilo izvedbe uporabniškega priključka

Spoštovani občani

Z novembrom 2012 pričenjamo s priklapljanjem končnih uporabnikov na naše omrežje (Odprto širokopasovno omrežje Sive lise Vahta). Omrežje bo zagotavljalo možnost optične širokopasovne povezljivosti vsem uporabnikom, ki to želijo, v naseljih kjer je prisotno OŠO J. Primorska, ki ga upravlja podjetje FMC d.o.o., in katerim ni bilo v sklopu tega projekta to že omogočeno.

Če želite optični priključek do vašega gospodinjstva, vam priporočamo, da se obrnete neposredno na ekipe naših podizvajalcev. ki gradijo optične razvode po posameznih naseljih.

Hvala

Vahta d.o.o

ar©tur