O podjetju

Naše poslanstvo:
Vzpostaviti  optične, ultra  hitre širokopasovne povezave na podeželskih območjih

Naša vizija:
Vsak državljan, ne glede kje živi, bi moral imeti enake možnosti, ne samo na papirju, ampak tudi v dejanjih. To velja tudi za optične širokopasovne povezave. To omogočamo s tem da:

 • ljudem povemo kakšne so njihove pravice in možnosti;
 • pomagamo  lokalnim organom in drugim javnim ustanovam, opraviti ustrezne administrativne  in pravne postopke,  za povečanje uspešnosti pri projektih;
 • pomagamo v različnih  investicijski fazah. Tako pri  obnovi obstoječe infrastrukture in oblikovanju ter  gradnji novih omrežij;
 • poskrbimo za učinkovito delovanje omrežij odprtega tipa.

Storitve in rešitve

 • Celovita analiza problema
 • Oblikovanje različnih možnih rešitev in izbira naugodnejše oz. najprimernejše
 • Ureditev vse potrebne dokumentacije
 • Izvedba vseh potrebnih postopkov v skladu z zakonodajo
 • Izbira izvajacev, izvedba na ključđ
 • Priprava modela upravljanja
 • Upravljanje

Iščemo najracionalnejše rešitve
Na osnovi najnovejših tehnoloških rešitev in ob upoštevanju obstoječega stanja, geografskih, geoloških in demografskih posebnosti posameznega območja, poiščemo najbolj zmogljivo in stroškovno najugodnejšo idejno rešitev za vaše dostopovno omrežje.

Projektiramo in gradimo omrežja
Na osnovi naše ali vaše idejne rešitve sprojektiramo in zgradimo dostopovna omrežja, vključno. s pridobivanjem vseh potrebnih administrativnih dovoljenj in soglasij. Pri sprejemanju odločitev poleg kapitalskega stroška upoštevamo tudi stroške upravljanje infrastrukture na dolgi rok.

Upravljamo omrežja
Naš cilj je zagotavljanje učinkovite in zanesljive storitve odprtih (Open Access) širokopasovnih omrežij, preko katerih zaotavljamo nemoteno nudenje storitev končnim uporabnikom s strani ponudnikov storitev (Internet Service Providers).

 

Naš moto:
Svetlobi pomagamo priti v vaš dom!

ar©tur