OBVESTILA ZA PONUDNIKE STORITEV

Nudenje storitev na odprtem širokopasovnem omrežju SIVE LISE Južna Primorska
Naše podjetje gradi optične uporabniške priključke vsem uporabnikom v naseljih kjer je prisotno OŠO J. Primorska, ki ga upravlja podjetje FMC d.o.o. in katerim ni bilo v sklopu tega projekta to že omogočeno. Za interesirane ponudnike storitev pozivamo, da na elektronski naslov pošljejo svoj kontakt in izrazijo interes za ponujanje storitev končnim uporabnikom na SIVIH LISAH.

November 2012

ar©tur